What a Friend we have in Jesus

Key F
Arranged by: B3 Wannabe

- = hold note
(x) = melody note


FF \ CFAC ....What
EbD \ FACF ....a
DBb \ EbGBbD ....friend
DA \ EbGC ....we
DbG \ CFA ....have
BEb \ ADG ....in
BbF \ ACDF ...Je--
BEb \ GBD ....sus

CF \ GAC ....All
ADb \ GCF ...our
DFA \ CFA (F) ...sins and
GF \CFAC (A) ...griefs to
CEBb \ CEG ....bear

(Repeat "What a friend we" for "What a priv-i-")

ED \ BbDFA ....lege
A \ BbDEG ...to
DD \ ACDF ...car--
EbEb \ GD (F) ...ry
CC \ FGAC ....ev--
FDb \ GCF ....ry--
BbD \ BbDFA (G) ...thing to
BEb \ GCF ...God
CE \ GCE ....in
EbEb \ GCF ...prayer

CC \ ADG ...Oh
DDb \ AbDbGb ....what
ED \ GBDG (A) ....peace we
-D \ CEBb (G) ....often
FF \ CFA ...for--
-Eb \ CFAC ...feit

BbF \ FBbD ...Oh
ADbG \ CFAC (A) ...needless
BEbA \ CFBb (A) ...pain we
CEbG \ BbDG ...bear

CE \ BbCE (passing chord)

FF \ CEA ...All
BEbA \ CFAC ...be--
CEbG \ EbCBbD (C) ...cause we
ADAb \ BbDFA ...do
ADbG \ BbDEG ...not
DD \ GCF ....car--
EbEb \ GCF ...ry

ADb \ FGAC ...Ev--
FDb \ GCF ...ry
BbD \ BbDFA (G) ...thing to
BDb \ GCF ...God
CE \ GCE ...in
EbEb \ GCF ...prayer


Some of the notes may sound off, but they aren't it may take you a bit for you to get used to the sound of them.