That's When You Bless Me
By: L.A. Mass Choir
Posted By: Val215

Key Eb
L H / R H

Intro:

Eb / Bb-Eb-G
Bb / Bb
F / C-Eb-Ab
Ab / Bb-Eb-G
F / F-Ab-D
/ G-Eb
/ Ab-C-F
Eb / G-Bb-Eb
/ Eb-Bb, Bb
/ C-Eb-Ab
Bb / Bb-Eb-G
C / Bb
D / Ab-C-F
Eb / G-Bb-Eb

Verse 1:

My life was
G / Eb-F-Bb torn
C / Bb-Eb-G
beyond re-
C, Bb / pair
Gb / G-C-Eb
G / F-Bb-D
Felt
F / so
Eb / a-
D / F-C-F lone
F / Ab-C-G
seemed no one
Bb / Bb-C-Eb-G-Ab cared
C / Bb
D / A-C-F
Eb / G-Bb-Eb
You came a-
G / D-F-Bb long
C / Bb-Eb-G
gave me a
C / song
Bb / G-C-Eb
G / F-Bb-D
F / to end
Gb, G the pain
/ C-Ab
/ Bb-G
D / A-F
and
/ A, Bb erase the
G / F-B strain

Bridge:

/ Eb You
Ab / F-Bb-D, Eb could have
/ F-Bb-C left
/ F-G-Bb
me
C / F-Bb-D stand-
/ G-Bb-Eb
/ F-Bb-D ing
/ G-Bb-Eb there
C / Bb-G, Eb
/ G with
Ab / F-Bb-D no-
/ F-Eb
/ F-Bb-C one
Ab / F-G-Bb
/ Bb, C, Bb
C / F-Bb-D no
/ G-Bb-Eb one
/ F-D to, Bb to
/ G-Bb-Eb care
Bb, Ab /
G / E-Ab-Bb-Eb You
Ab / F-Bb-Db promis-
/ F-Bb-Eb ed
/ F-Bb-Eb me
/ Bb, C you'd be
G / F-Bb-Db, Eb, F there on
C / G-Bb-E time
/ G-G and
/ Bb-Bb you
F / C-Eb-Ab did just
Bb / Bb-Eb-G what
Bb / F-Bb-D you
Eb / G-Bb-Eb said

Verse 2:

Against all
G / D-F-Bb odds
C / Bb-Eb-G
I made the
/ Bb, C, G choice
G / Bb-D-F
to give
F / you
/ Bb
Eb / C my
D / C-D-F, Bb trust
F / Ab-C-Eb-G
now I
Bb / D-Eb-Bb-C rejoice
/ C-Ab
Eb / Bb-Eb-Gb
You answered
G / Bb-F-Bb my prayers
C / Bb-Eb-G
not a moment
/ G, Eb too soon
Bb / Eb-G-C
G / D-F-Bb
your words I em-
/ Bb brac-
F, Gb / Ab, G ed
G / A-F
your
/ C-F-Ab sin I
/ Db-F-Bb eras-
D / D-F-B ed

Go Back To Bridge:

Chorus (Choir part only):

Eb / G-Bb-Eb-G
That's when you bless me
/ F-Bb-D
C / G-C-Eb
that's when you bless me
Bb / G-C-Eb
G / F-Bb-D
D / F-C-F
F / Ab-C-G
/ Ab-Eb-Ab
Bb / Bb-Eb-G Yea
/ A-Bb-Gb
Bb / Ab-C-F
(Repeat)

End:

/G-G and
/ Bb-Bb you
F / C-Eb-Ab did just
Bb / Bb-Eb-G what
Bb / F-Bb-D you
Eb / G-Bb-Eb said