More Than Enough

Vicky Winans
Db
Arr. By Hammondman!
LH / RH  WORDS

--- / Db
EbBb / Gb
------ / Gb
------/ Db
EBbEb / Ab
----- / Gb
Fm / Ab
---- / Ab
---- / Gb
FAbD / Fdim7
EbBb / Gb
------ / Gb
------/ Db
GEb / FGBbDb
AbC / Ab7
DbAb / Db
AbDb / Ab7
~~~~~~~~~~~~PIANO INTRO
AbEb / Gb6  JE
AbGb / F - HOVAH
DbAb / Db9  JIRA, MY PRO-
CAb / Ab  VIDER
DAb / BM7(b5)  YOU ARE
GbDb / Gb  MORE
FDb / Db - THAN
EbBb / Ebm7 - ENOUGH
GEb / Eb  FOR
AbEb / Ab  ME
DGbC / E(b6) - JEHOVAH
DbAb / Db  RAFFA
CEBb / Ab  YOU'RE MY
FC / Fm7  HEALER___AbEb / Gb
DbB / Bb - IT'S BY YOUR MANY
GbDb / Gb - STRIPES
FDb / Db  I'VE
EbBb / Ebm7 - BEEN
GEb / Eb  SET
AbEb / Ab  FREE
CBb / BbEbGb  JA
FBb / Adim7  HEOVA
BbF / Bbm7  JIRA
CEBb / Ab YOU ARE WITH ME??
FC / Fm7  YOU'RE RIGHT HERE TO SUP-
FC / F7  LY, EVERY ONE
FAEb / Adim7 - OF MY
BbF / Bbm7  NEEDS, (THAT MAKES YOU)
EbBb / Gb - MORE
------ / Gb - THAN
------/ Db - E
EBbEb / Ab - NOUGH
Fm / Ab - MORE
---- / Ab - THAN
---- / Gb - E
FAbD / Fdim7  NOUGH [ REMEMBER THAT LEFT HAND NOTE, ½ STEP BELOW THE ROOT IN R.H. ]
EbBb / Gb6  YOU'RE MORE THAN E-
GEb / FGBbDb - NOUGH
AbC / Ab7 - FOR
DbAb / Db  ME
AbEb / Gb6  JEHOVAH
DbAb / Db9  JIRA, MY PRO-
CAb / Ab  VIDER YOU ARE
GbDb / Gb  MORE THAN
EbBb / Ebm7 - ENOUGH
GEb / Eb  FOR
AbEb / Ab  MEß-----repeat verse, same music
FC / F  JA
GD / Gm7 - HO
AEb / Adim7 - VAH
BbF / Bbm7  JIRA
CEBb / Ab  YOU ARE
FC / Fm7  WITH ME TO
FC / F7  SUPPLY, EVERY ONE OF MY
BbF / Bbm7  NEEDS_____EbDb / DbM7(b5)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~BACK TO: "MORE THAN ENOUGH"
DbAb / Db
BA / Db
BbF / Ab9  JEHOVHA
EbBb / Eb9  JIRA, MY PRO
DBb / Bb  VIDER YOU
EBb / Edim7  ARE
FC / Fm7  MORE THAN
GEb / Eb  E
AbEb / Ab  ENOUGH
ADbG / F  FOR
BbF / Bb - ME
~~~~~~~~~~~~~~~REPEAT MUSIC
GC / G  JA
AE / Am7  HEO
BF / Bdim7 - VA
CG / Cm7  JIRA
DGbC / Bb YOU ARE
GD / Gm7 - WITH ME TO SUP
GD / G7  LY
FAEb / Adim7  ALL
BAb / Bdim7 - MY
CG / Cm7  NEEDS, ______FEb / EbM7(b5) (YOUR)
FC / Fm7 - MORE THAN E
DGbB / Bb - NOUGH
Gm / Bb - MORE THAN E
EGBb / Edim7  NOUGH YOU'RE
FC / Fm7  MORE THAN E-
DC / GbM7(b5)  NOUGH
Gm / Bb - MORE THAN E
CBb / Csus  NOUGH
~~~~~~~~~~~~~~~~~~REPEAT
FC / Fm7  MORE THAN E-
AdbG / F - NOUGH
BbF / Bb7 - FOR
EbBb / Eb  ME

I MADE A MISTAKE, IT'S A HALF STEP TO D, BUT I DID A WHOLE STEP TO Eb..I APOLOGIZE